top of page

Onze activiteiten

We bieden een mooie mix van sociale en sportieve doe-activiteiten,
educatieve activiteiten en waar nodig persoonlijke ondersteuning van
mensen: 

 

 • Inloopochtend: elke zaterdagochtend van 9.30 - 12.30 uur hebben we inloopochtend voor het halen en brengen van spullen maar vooral ook voor contact en ontmoeting.

 • Fietsreparatiewerkplaats

 • Fietsles voor vrouwen d.m.v. de methode “stap op de fiets” van “Biking 4 U

 • Zing Nederlands: mensen uit alle windstreken ontmoeten elkaar. Een team van muzikanten, presentatoren, zangers musiceren, zingen en beelden uit.

 • Kinderspeelmiddag: gewoon lekker met elkaar spelen

 • Taalkring: mensen van diverse nationaliteiten praten en oefende met alledaagse dingen en de actualiteit. Juist ook zij die vrijgesteld zijn van inburgering(analfabetisme) of nog op de wachtlijst voor inburgeringstaan.

Activiteiten met andere organisaties:

 • De cursussen Klik en Tik en Digisterker van de bibliotheek helpen statushouders het digitale verkeer beter leren begrijpen. 

 • Weerbaarheidstraining van IJzervreter, in samenwerking met IDJS!, Help Elkaar en Welzijn.

En nog veel meer: 

 • Lekkers aan de Linge

 • Barbeque

 • Voetbaltoernooi

 • Bezoek Tuinpiraat

 • Theater Buren Toen

 • Dorpsquiz

 • Pannenkoekenfestijn

 • Waaljutten

 • Muziek op de Dijk

bottom of page