top of page

INTEGREREN DOE JE SAMEN WEST BETUWE

 • is een initiatief van inwoners uit verschillende dorpen van de gemeente Geldermalsen en na de fusie ook gericht op West Betuwe

 • wil vluchtelingen die in onze gemeente of direct omgeving komen wonen een warm welkom heten

 • helpt hen aan een basisinboedel als dat gewenst is

 • biedt individuele ondersteuning als dat gewenst is

 • organiseert activiteiten ter bevordering van de integratie in de lokale samenleving

 • heeft een opslagruimte (weggeefwinkel voor nieuwkomers) in de Garage, D.J. van Wijkstraat 9 in Geldermalsen (achter de benzinepomp)

 • werkt nauw samen met diverse professionele organisaties die betrokken zijn bij de inburgering van statushouders

ONZE CULTUURPARAGRAAF

Teneinde de interculturele communicatie met onze doelgroep te bevorderen hebben wij ons verdiept in de culturele achtergronden van mn. Syriërs en Eritreeërs. Leidend daarbij is het internationaal wetenschappelijk onderzoek van prof. Geert Hofstede. Hij onderzocht de culturen in meer dan honderd landen en kwam tot opmerkelijke verschillen in onder andere omgaan met ongelijkheid, opbouwen en onderhouden van relaties, eenieders rol in de maatschappij en het omgaan met onzekerheden. U leest er meer over in onze cultuurparagraaf.

MEEDOEN

ALGEMENE INFORMATIE OVER VLUCHTELINGEN

feiten-en-fabels.jpg

Feiten en fabels over vluchtelingen

Vaak worden in het politieke debat feiten met fabels verward. Bijvoorbeeld als het gaat over het aantal vluchtelingen. Sommige politieke partijen willen ons graag doen geloven dat er jaarlijks veel te veel vluchtelingen naar Nederland komen. VluchtelingenWerk zet de gegevens op een rij.

overzicht procedure.jpg

Vreemdeling, asielzoeker of vluchteling

In de krant lees je bijna elke dag wel iets over vreemdelingen, asielzoekers of vluchtelingen. De woorden asielzoeker, vreemdeling en vluchteling worden vaak door elkaar gebruikt. Maar ze betekenen allemaal wat anders. 

 • Vreemdeling: Een vreemdeling is iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft.

 • Asielzoeker: Een asielzoeker is een vreemdeling die zijn land heeft verlaten en bij de Nederlandse overheid een asielaanvraag indient.

 • Vluchteling: Een vluchteling is een asielzoeker die terecht bang is voor vervolging in zijn land. Hij krijgt een asielvergunning.

 • Nederlander: Als iemand 5 jaar met een asielvergunning in Nederland heeft gewoond en hij is goed geïntegreerd (spreekt Nederlands en kent de Nederlandse samenleving goed), dan kan hij de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Bron: IND

Anwar burgert in.jpg

Anwar burgert in

Columns van een inburgerende vluchteling

De Syrische Koerd Anwar Manla Sadoon (25) is gevlucht voor de oorlog in zijn land. Hij woonde in vluchtelingenopvang De Koepel in Arnhem, nu verblijft hij bij een gastgezin. Voor De Gelderlander hield hij van week tot week zijn kennismaking met Nederland bij. "Dit is het goede land."

bottom of page